Thunder in my heart (2013-2014)

“Thunder in my heart” är en experimentell dokumentär och fenomenologisk studie om en kvinnlig montéjockey på en travbana i Stockholm. Genom användandet av små videokameror söker filmen att fånga samspelet mellan människa och djur under ett montélopp. Projektet är inspirerat av Goethe citatet – “What is inside is also outside” och avser att implementera det i bildframställningen. Vilket betyder att jockeyns liksom hästens inre känslovärldar kommer att bli externaliserade och överförda på film. Därutöver söker projektet att hitta nya vägar angående åskådar-immersion och därmed presentera en fysisk och sensorisk upplevelse av en hästkapplöppning. ”

Carolina_Hellsgrd_Mejan_presentation_bild_tisdag© Youtube