Postscripts – an architectural performance (2013-2014 oktober)

Extern samarbetspartner: Andjeas Ejiksson

"Postscripts – an architectural performance undersöker förhållandet mellan arkitektoniska ritningar, instruktioner och byggnader. Projektet tar sin utgångspunkt i en frågeställning: Vad skulle det innebära att återuppföra konstruktionen av en av John Hejduks arkitektoniska ”maskspel”?

 

I slutet av förra århundradet, på platser runt om i världen, möttes studenter och kollegor för att bygga Hejduks maskspel. Hejduk själv ledde arbetet med dessa konstruktioner genom brevkorrespondenser. Under dessa skeden tog maskernas imaginära strukturer form som tillfälliga träkonstruktioner. Med dessa händelser i åtanke är projektets syfte att diskutera arkitektonisk konstruktion i termer av process, performance och händelse, och att pröva arkitektoniska manualer som en form av scenbeskrivningar där olika slags tolkningsrum möjliggörs.”

 

galleri_mejan_AJJoanna Zawieja/Andjeas Ejiksson: VÄNTRUM 13–22 MAJ 2014 30 000 SEK + MOMS GALLERI MEJAN STOCKHOLM