2013-12-27

Mejan Residents 2012-2013 – Beata Fransson, Anna Lundh, Juli Reinartz och Tris Vonna-Michell – presenterar valda delar ur sina projekt.

Mellan 14-28 maj 2013 hölls olika programpunkter i relation till de olika konstnärliga forskningsprojekten, se sid 22 i publikationen som går att ladda ner här.

 

back_cover_final_Mejan_Residents_2012_2013-22