Enfolds

"Projektet utgår ifrån ett nyligen avslutat bokprojekt (2009-2012) i vilken berättelserna och de visuella inslagen utgör en förlängning och tillämpning av bokmediet i mitt konstnärskap. Bakom identiska omslag, presenteras till synes ”samma” innehåll i två versioner som arbetats fram genom performativa improvisationer av tidigare skrivna texter, samt omplaceringar av bilder och bilagor.

De två versionerna är betingade av varandra; arbetet med bok I började 2009 på Halle für Kunst i Lüneburg, där flera kapitel, både texter och bilder trycktes på en Heidelberg GTO tryckpress dagligen under utställningen ”Capstans” gång. Arbetet med bok II påbörjades 2010 med en omläsning och utvidgande omskrivning av den första boken, i vilken narrativ, bilder och bilagor rekonstruerades." Triss_book-image-for-MA1"Source Material", 2012 © Tris Vonna-Michell