REALLY GOOD MUSIC

”RGM är ett projekt som handlar om ljudets sociala möjligheter. När Iggy Pop argumenterar för att „riktigt bra musik ska inte bara höras, ..., det är nästan som en hallucination” är det på plats att undra över ljudets relationsbyggande kapacitet. Konsertformatet bär en nyckelroll då det synliggör den sociala processen för hur ljudet framställs snarare än att fokusera ljudets renhet.”

 
Juli_Reinartz_rgm4_2xxx"Really Good Music", collage av Vanguard Two-Stroke
© Juli Reinartz