The Tale of the Big Computer


 "Projektet utgår från framtidsvisionen “Sagan om den stora Datamaskinen”, skriven 1966 av fysikern Hannes Alfvén. Boken inspirerade kompositören Karl-Birger Blomdahl att adaptera den till opera, i vilken ny teknologi skulle användas och där såväl konstnärer som experter inom naturvetenskap engagerades. Men 1968 dog Blomdahl abrupt, vilket lämnade operan orealiserad. Min research innebär att undersöka det efterlämnade materialet i syfte att rekonstruera denna bortglömda kulturhistoria, vilken sammankopplar människor och idéer kring konst och teknologi, från Stockholm till New York, samt att belysa och diskutera konstnärliga arbetsmetoder, process och visioner. Projektet - genom att använda dåtiden som ett extra par ögon på nuet - riktar även fokus mot vår samtida syn och agerande inför problemställningen: människans förhållande till teknologin och dess påverkan på livet, konsten och framtiden."

 Anna_Lundh_MEJANBILD2Investigation/”The Tale of the Big Computer” © Anna Lundh