Why is there Something and not Nothing

" 'Why is there something'… (Varför är varat och inte intetheten-(Heidegger) använder jag som en begynnelse för att undersöka avböjningar mellan berättelse och konceptuell skildring genom det kollektiva och subjektiva medvetandet inom den mänskliga och teknologiska historiken.

Benämningen avböjningar används för att utforska begränsningar av platsen emellan det temporära och fysiska som innehas av konst, arkitektur och film. Tillvägagångssättet kommer att utvecklas genom ‘ögat’ av ‘Hauntology/Gast’ (Derrida), i olika processer inom min egen konstnärliga utveckling av installation, film och digitala medier. Man kan säga att det är en utforskning av konstens kapacitet att påverka experimentering av interna och externa platser."

Linda Persson “Disappearance of the world, resemblance of the object: Dark Fossil” © Linda Persson 2011
Foto: Jake Astbury (The Astbury’s)