Finding Pharos (Hitta Faros)

"Kärnan i det som jag kommer att undersöka under mitt Mejan residents-år är de legender, mytologier och etymologier, som omger det antika underverket Faros fyrtorn i Alexandria, Egypten. Nyligen har dykare påträffat lämningar av fyren, och en rapport från UNESCO bedömer att 3000 sjunkna föremål finns i Alexandrias östra hamn. Under flera månader kommer jag att vistas i Alexandria för att utifrån olika synvinklar dokumentera detta antika underverk, samt träffa arkeologer, filmare och turistguider som har varit nyckelfigurer i återupptäckandet av resterna från fyrtornet."

Länk till hemsida: www.elliega.info

Ellie Ga “Lighthouse - Fram Strait" © Ellie Ga 2008