Meteorological Utopias (Meteorologiska utopier)

"Utifrån ett intresse för mänsklig intervention att förändra och modifiera sin omgivning, liksom en återkommande fråga i utopiska verk där samhälle och natur ofta har setts som något som kunde förbättras, är min avsikt att skapa en narration inspirerad av historiska fakta och litteratur om väder och klimatkontroll. Genom att sammanföra och skapa nya relationer mellan olika historier om påhittade framtider, uppfinningar, förhoppningar och oro, vill jag arbeta med frågor om narrationen, som upphävandet av misstro, och distanseringseffekter.

Väderkontroll ställer oss i ett gränsområde mellan fiktion och verklighet. Jag använder mig av ämnet och idéerna runtomkring för att uttrycka ett tillstånd av förvirring eller oskärpa, något ogripbart, liksom klimatet själv, som förhoppningsvis öppnar flera frågor."

Hanna Husberg "Not the blue of the sky" © Hanna Husberg