Framing Context: the Punctum of Neo-History Painting

"Fram till 1800-talets sista decennier betraktades i många europeiska länder historiemåleriet som den mest prestigefulla genren av måleri och vilken understöddes av konstakademier och statsmakt. Därefter föll genren i vanrykte och försvann. Genom konstnärlig praktik, såväl som teoretisk reflektion, ställer forskningsprojektet frågan hur ett samtida historiemåleri skulle kunna se ut givet den sociala kontext vi lever i idag. Med beaktande av den fotografiska bildens dominerande position i nutida mediakultur undersöker projektet relationen mellan måleriet och den fotografiska bilden kopplat till historieskrivandets ideologiska dimensioner."

Länk till hemsida: http://www.larols.se

Lars Olsson ”Nutida historiemåleri" © Lars Olsson