The Swimmer/The Storm/The Home (2014-2015, slutförs våren 2016)

Ned Merrill: I'm swimming home.
Shirley Abbott: You're what?
Ned Merrill: Pool by pool, across the county. They form a river all the way to our house.
The Swimmer, 1968

‘I want you to live with the waterfall, not just to look at it, but for it to become an integral part of your lives.’
Frank Lloyd Wright on living in 'Fallingwater', 1935

'We all were sea-swallow'd, though some cast again,
And by that destiny to perform an act.'
The Tempest, 1610

"Min konstnärliga forskning inom processerna och begränsningarna för begreppen: omarbetning, översättning och trofasthet inom samtida konst, fortsätter i detta projekt. Jag använder performance och video i en omarbetning av tre separata texter som sammanförs till en text. En tvärläsning görs mellan filmhistoria, arkitekturteori och performativitet, och där de tre texterna utgörs av Frank Perrys film The Swimmer (1968), Frank Lloyd Wrights arkitektoniska landmärke 'Fallingwater' (1935), och Shakespeares The Tempest i Peter Greenaways omarbetning i filmen Prospero’s Books (1991).

Medan jag undersöker hur arkitektur kan adapteras i relation till film, ställer projektet 'The Swimmer/The Storm/The Home' också frågor om modernitet och maskulinitet genom användningen av heroiska ikoner. Vatten utgör det centrala motivet, och får rollen som en möjlig väg till förlösning och försoning."

BBC_imageAkt 2 (3): A Soft October Night, installationsbild från Storkyrkobadet som del i Prufrock (i tre akter), 2014. Bronwyn Bailey-Charteris tillsammans med Center för Ineffektivitet (Clara Isaksson, Ulrika Lublin och Joanna Nordin)