2015-03-16

MEJAN RESIDENTS

Mejan Residents har erbjudits sedan läsåret 2011-12. Fyra yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, kritiker, curatorer, koreografer, filmare, m.fl., bedriver på post-masternivå ettåriga individuella konstnärliga forskningsprojekt (60 hp) med en tilldelad produktionsbudget (ej avsett för levnadsomkostnader) på max 50 000 kr.

Ett delat arbetsutrymme samt tillgång till högskolans verkstäder erbjuds. Förutom enskild handledning arrangeras även ett antal seminarier. En avslutande konstnärlig presentation sker på vårterminen.

Se "Pågående" för aktuella Mejan Residents-projekt under läsåret 2014-2015. Under "Arkiv" finns information om de projekt som bedrevs under 2011-2014 samt länkar till Mejan Residents-publikationerna som gjordes våren 2012 och 2013.

Utlysningen och ansökan till läsåret 2015-2016 stängdes 2 mars 2015.

Kontakt: forskningskoordinator Åsa Andersson, asa.andersson[at]kkh.se.