Projektledare: Lucia Pagano
Medsökande: Igor Pisuk
"Counting Wolves/Inventering av vargstammen" (2015)

Inventering av vargstammen, är ett konstnärligt forskningsprojekt som syftar till att undersöka alternativa narrativa strategier genom att skriva ett manus till en konstfilm. Projektet kommer att utgå ifrån nyhetsartiklar, intervjuer och research, för att skapa ett arkiv med fakta utifrån temat bedrägeri. Det insamlade materialet kommer att användas i en utforskande skrivprocess, där till exempel D. Bordwells teori om parametrisk narration kommer att användas som inspiration för att experimentera med olika narrativa möjligheter. Texten kommer sedan att utgöra grunden för en film.”

Lucia_Pagano© Lucia Pagano