Projektledare: Olivia Plender
"Of Means and Ends" (2015)

Of Means and Ends är en ‘trigger film’ om den negligerade historien runt den politiska aktivisten och konstnären Sylvia Pankhurst som mest är känd för sitt engagemang runt kvinnornas suffragettrörelse i Storbritannien i början av 1900-talet. Termen ’trigger film’ är lånad från Liberation Films (aktiva i Storbritannien under 1970-talet). Den beskriver en öppen process där video används som provokativt verktyg genom att visas under diskussionsmöten för att engagera publiken i frågorna. Själva arbetsprocessen med att framställa videon kommer att avspeglas i videon då många av de redskap för deltagande som utvecklades av andragenerationsfeminismen som ett sätt att utforska deras egna samarbetsformer, används. Därmed kommer videon att vara självreflexiv och lyfta frågor runt de strukturer som berör uteslutande när det gäller historieskrivning och som existerar inom etablerade mer konventionella institutioner, såväl som diskutera konstens roll inom aktivistiska rörelser.”

3_Olivia_Plender_SylviaPankhurstProtestingDrawing"Sylvia Pankhurst Protesting", blyerts på papper, Olivia Plender, 2014