Projektledare: Jenny Palén
Medsökande: Arvid Wretman
”Space is the Place” (2015)

”Syftet är att skapa ett oberoende forum för experimentell scenkonst, performance och musik, drivna av oss under ett år. En plats som förhoppningsvis kan utvecklas och leva vidare även efter projektåret. Iden utgår från Jennys erfarenheter av att driva Galleri Bastard, och Arvids erfarenheter med live-framträdanden. Det är ett eget forum i en liten skala där framträdandena ligger i gränslandet mellan musik, teater och konst. Vi kommer att jobba med projektet i månadslånga perioder som avslutas med en föreställning med inbjuden publik. Samarbeten sker mellan olika kreativa aktörer där vi främst använder improvisation som arbetsmetod. Vi har samarbetat tidigare med ett flertal större projekt såsom offentliga utsmyckningar, installationer och filmer.”

jenny_palen_spaceistheplace-2© Jenny Palén