Projektledare: Patrick Wagner
Medsökande: Maria Lilja, Jenny Olsson
INTERVIEW PROJECT: PRINTMAKING (Focus 2015: Paper) (2015)

”Detta är ett intervjuprojekt som handlar om professionellt yrkesverksamma grafiker. Dokumentationen av olika fältbesök och möten kommer att utgöra grundstenen för ett till största delen digitalt arkiv. Medan det långsiktiga tillämpningsområdet av arkivet är att vara så mångsidigt och inkluderande som möjligt, kommer det första året att ha "papper" som forskningstema med besök i Holland och Japan. De tre lärarna i grafik medverkar och i framtida iterationer bör även studenter ingå. Målet är att bygga upp ett arkiv med konstnär-till-konstnärssamtal som skapar ett specifikt kunskapsvalv för studenter och lärare, för att användas som referens eller inkubator till nya idéer.”

patrick_wagner_bild© Patrick Wagner