Projektledare. Sarah Kim
Medsökande: Maryam Fanni, Elof Hellström
"Million/Mirror" (2015)


“Million/Mirror är ett antologiprojekt som sammanställer en mängd estetiska svar till föreställningen om miljonprogrammet. Detta forskningsprojekt fokuserar på de bilder som projiceras på dessa områden och på inblandade konstnärers och institutioners politiska funktion. Genom tvärvetenskapliga samarbeten med forskare, författare, tänkare, kommer vi att följa rörelserna av kapital, språket, föreställningar om demokrati, konst, välgörenhet och socialt entreprenörskap. Över två års tid ska vi samla en serie reflektioner som leder till nya frågor som speglar motsägelsen och krisen som synliggörs genom investeringar i miljonprogramsområden och det samhälle i vilket gentrifieringen styrs av politiska agendor. Genom att använda antologin som form så möjliggörs också en kritisk undersökning av oss själva och rollen som redaktörer och projektledare i relation till meningsproduktion och vilka kollektiva former som är möjliga alternativ.”

Sarah_Kim_bild