Projektledare: Paula Urbano
"
Collect the (un)connected and (re)connect the uncollected” (2015)

”Jag vill utforska konstruktionen av kulturell identitet på en vetenskaplig nivå. Precis som det alltid har funnits en linje som separerar oss från dem, så har definitionen av vad som konstituerar detta vi och dom ändrats genom historien. Migrationer och de följande kulturella möten och hybridiseringar som det innebär har exkluderats av historieskrivarna. Därför vill jag återvända till arkeologiska samlingar, undersöka artefakterna igen och samla in ny information om dem. Projektet går ut på att bevisa att jag har en förhistorisk anknytning till Sverige och med hjälp av samma arkeologiska artefakter, ett dna-test och arkeologiska fakta presenteras en annan historieskrivning.”

PaulaUrbano_KU© Paula Urbano