Projektledare: Amanda Newall
"The Hoover Diaries" (2014)

The Hoover Diaries är ett multikonstnärligt verk om den globaliserade ekonomin kontra en lokal fiskeindustri sedd genom en lins där ett dubbelmord figurerar i en kuststad i Nya Zeeland. Jag planerar att göra en ‘anti-dokumentär’ genom vilken jag, istället för att närma mig brottet och dess förövare, spårar omständigheterna kring den lilla staden Timaru vid den aktuella tiden. Platsen kommer att återbesökas genom två ingångar: (a) retrospektiv forskning genom empiriska metoder såsom semi-strukturerade intervjuer och anekdotisk information, grävande journalistik och arkivforskning, personliga tillhörigheter och mnemoteknisk spaning; (b) konstnärlig forskning genom multipla former av audiovisuella, skulpturala, visuella, narrativa och mediala distanseringseffekter.”

Amanda_N_BOAT_1© Amanda Newall