Projektledare: Hedda Viå
Medsökande: Giorgio Giusti
"Protes, metafor och den obsoleta kroppen" (2014)

”Protes, metafor och den obsoleta kroppen undersöker representationer av kroppens ekonomi genom att tillgängliggöra och omförhandla medicinhistoriskt material. Projektet lyfter fram konflikten mellan teknologiska förändringar och samtidens framväxande intresse för den "återupptäckta kroppsligheten". Med konceptuella närmanden sätts fiktioner och subversiva omläsningar i centrum. Kunskapsproduktionens ansats är att vara situerad och transdisciplinär, där inbjudna forskare erbjuder betraktaren att navigera som medicinkritiker bland de bilder och litterära fragment som presenteras inom projektet.”

Hedda_V_obsolete© Giorgio Giusti och Hedda Viå