Projektledare: Joanna Nordin
Medsökande: Ulrika Lublin, Clara Isaksson

"Center för Ineffektivitet (CFI)" (2014)

”Center för Ineffektivitet (CFI) är ett sammanhang initierat av Clara Isaksson, Ulrika Lublin och Joanna Nordin. Genom att starta detta center önskar vi undersöka potentialen i ineffektiva handlingar (som metod och ämne) men understryker samtidigt motsättningen i att organisera sig kring något ineffektivt. Sammanhanget möjliggör en kollektiv verksamhet som hela tiden innesluter olika samarbetspartners och därigenom ändrar form.”

39_cfi3© Center för Ineffektivitet