Projektledare: Daniela Lazoroska
“Kritiska etnografier: hybrida verktyg och praxis” (2014)

“Kritiska etnografier: hybrida verktyg och praxis” undersöker de metodologiska möjligheterna som uppstår från det kollaborativa arbetet som utförs inom, samt utanför, ramarna för Mejan Arcs tvärvetenskapliga kurs i Arkitektur. De senaste decennierna har vi bevittnat vad som kallats ”den etnografiska vändningen” inom konstnärliga, arkitektoniska och relaterade design-praxis, men användningen av etnografiska metoder och deras konsekvenser har knappt utforskats. Med kursens fältarbete i Rio de Janeiro under våren 2014 som utgångspunkt, kommer detta projekt syfta till att undersöka den däri liggande tillämpningen av etnografi, kunskapen och erfarenheten som uppstår, och hur dessa översätts till verktyg och strategier till nytta för engagerad konstnärlig, arkitektonisk, och antropologisk forskning och praxis. Det föreslagna projektet kommer att resultera i en publikation.”

 Pedregulho_DLazoroskaPedregulho bostadsområde, Rio de Janeiro © 2014 Daniela Lazoroska