Projektledare: Ana Džokić
Medsökande: Marc Neelen
”The Days After - practicing artistic disengagement”  (2013)

The Days After - practicing artistic disengagement utforskar livet efter ett konstnärligt community engagemang. Utifrån ökande samtida initiativ där en konstnärlig handling äger rum inom t.ex. särskilda grupper i samhället, i ett tillfälligt återaktiverande av rum och funktioner, eller andra former av tidsbegränsade konstnärliga interventioner, ämnar detta projekt utav nödvändighet lyfta dessa viktiga bidrag till ett bättre och mer hållbart samhälle, till att även nå ett lyckosamt efterliv, bortom den konstnärliga närvaron. Frågan är hur detta kan gå till? Med utgångspunkt i en instruktion som skrivs i ett publikt sammanhang i Stockholm, utgår sedan tre expeditioner till relevanta community-projekt i Europa. Med stöd av experter inom transformational economics kommer möjligheten av en “framtidssäkran” för dessa tre projekt att utforskas, spekuleras kring och extrapoleras. Resultatet blir illustrerade “futurability reports”, vilka utgör grunden för en sammanfattande diskussion i Stockholm, hösten 2014."

Peti_park_intervention_Belgrade_photo_by_Ivan_Kucina_STEALTH"Peti park intervention, Belgrade" Photo: Ivan Kucina