Projektledare: Dubravka Sekulić
"Planning for the Unexpected: Source book for spatial struggle" (2013)

Planning for the Unexpected: source book for spatial struggle undersöker olika strider om tillgång till rum i Kroatien, med fokus på Right to the City Zagreb (RttCZ), och den kunskap som genererats i kampen. Målet är att översätta och samla den kunskapen i en källbok. Forskningen prövar om konstnärlig forskning kan vara ett utrymme för produktion av kunskap om rumslig kamp och artikulation av vad rumslig rättvisa är. Forskningen har 3 faser: 1) insamling av dokumentation och material - genom intervjuer, pressklipp, juridisk dokumentation, besök på omtvistade platser och fotografisk dokumentation; 2) produktion och analys - extrahera verktyg för rumslig kamp ur RttCZ erfarenhet; kartläggning av aktörer, visualisera processer som leder till omtvistade situationer; 3) post-produktion – att formge källboken och producera en kritisk text.”

Tomislav_Medak© Tomislav Medak