Projektledare: Oscar Lara
"Within heritage movements" (2013)

“Projektet fokuserar på efterdyningarna av utställningen "En stulen värld" och mitt deltagande i den då den peruanska regeringen begärde att få tillbaka "Paracas"-samlingen efter utställningens slut. Syftet är att exponera pågående förhandlingar kring hemsändningen av de peruanska textilierna (samlingen "Paracas"), som ägs av Göteborgs stad, och att ställa följande frågor: hur ser den politiska situationen ut beträffande omlokaliserade kulturföremål som idag ingår i samlingar på europeiska museer och att utveckla en ny vävteknik som imiterar Paracastextilerna men som inte har använts efter kolonialtiden.”Oscar_Lara_KU_2013© Oscar Lara 2008