Projektledare: Alexander Wireen
Medsökande: Julia Bondesson
"Sorkfjord Synopsis Taiwan" (2013)

"Sorkfjord Synopsis Taiwan insamlar teknisk och teoretisk kunskap från handdockstraditionen Budaixi och använder sedan denna erfarenhet för att utveckla performancekonst. Projektet kommer att visas i Taiwan och Sverige."

Inslag på TV i Taiwan:
https://www.youtube.com/watch?v=UnF57TRXKqs&index=5&list=PL0D727419FC321D87

The_Sorkfjord_Research_Center© The Sorkfjord Research Center