Projektledare: Olav Westphalen
"Krypto-Komedy" (2013)

"Krypto-Komedy (Radical Comedy) är ett konstnärligt projekt som kombinerar forskning med produktion och som kulminerar i en publikation. Projektet studerar traditioner av konstnärliga strategier med komisk intention som antingen misslyckas, eller förblir oläsbara som komedi. Projektet intresserar sig för fenomen som kan vara skämt, men också poesi, nonsens, misstag eller tragedier (eller konst). Projektet inbegriper en workshop-liknande struktur, som tillåter konstnärer och studenter att skapa nya verk, saker och situationer inom det strukturella ramverket för Krypto-Komedi. Projektet kommer att presentera och publicera dessa verk i lämplig form. Projektet kommer att bidra till kunskapsskapande gällande konst och humor och kommer bidra med en unik diskurs till KKH."

Knollnasen_OWUtan titel, okänd teckning, okänd källa, tusch på papper.