Projektledare: Meric Algun Ringborg 
Medsökande: Erdem Tasdelen
”Investigations on Artistic Subjectivity” (2012)

Projektet kommer att undersöka representationer av konstnärlig subjektivitet med utgångspunkt i Marcel Prousts roman ”På spaning efter den tid som flytt” där han utgår från konstverk för en sådan analys. Prousts diskussion om konstnärlig verksamhet kontextualiseras genom fyra karaktärer: skådespelerskan/operasångaren Berma, musikern Vinteuil, författaren Bergotte och målaren Elstir. Dessa karaktärer framställs som ett förkroppsligande av hur Proust tänker sig att konstnärer ska vara. De behandlas aldrig separat från sina konstnärliga verk, vilket gör att de endast existerar genom de olika konstnärliga disciplinerna. Inom KU-projektet kommer vi att studera dessa karaktärer för att bygga ett ramverk som vi kan erbjuda konstnärer verksamma idag. 

RINGBORG_TASDELEN_KU_picture

Erdem Tasdelen, "But to return to my own case, ... (self-portrait with Marcel Proust)", 2011 Series of 5 india ink drawings on paper, 76x56 cm each. Courtesy of the artist