Projektledare: Naun Rodrigo Juarez Gonzalez
“Research project 12-12-2012” (2012)

En dokumentärfilm kommer att göras om Mayaindianernas profetior som involverar 2012-fenomenet. Olika perspektiv kommer att fångas bland folket i Guatemala inklusive de som är ansvariga för att förmedla budskapet om profetiorna; Mayas äldste. Hela dagen den 12 december 2012 kommer att filmas i syfte att dokumentera omvandlingen av människan som kommer att ske enligt profetiorna - väntan på jordens förmodade undergång. Frågor om högkultur och traditionell kultur kommer också att studeras i relation till olika rörelser (hippie-livsstil, new age, rave) som har lämnat flera influenser på nutida mainstream-eller subkulturtendenser.

 Juarez_Naun_copy"Still Image 12-12-2012"
© Naun Rodrigo Juarez Gonzalez