Projektledare: Maria Lantz

”Månarmbandet: Om Appolofärdernas fotografi och artefakter bortom vetenskapen” (2012)

”Jag kommer att skriva och analysera berättelsen om ”Månarmbandet”, dess berlocker och hur detta smycke fungerar som ett magiskt objekt. Dessutom ska jag utifrån berättelsen diskutera detta smycke i relation till frågor om magi, vittnesmål, kameran och dess användning ombord på Apollo-färderna, samt månen. Den roliga och märkliga historien om hur guldberlockerna smugglades ombord på Apollo-rymdskeppen erbjuder en allegorisk berättelse om konst och konstvärlden. Men också hur vi, som människor, även inom vetenskapen när en önskan om magi - och att tro och sanning är varandras följeslagare. Nyckelord: magi, aura, trofé.”

Maria Lantz”Månarmbandet” © Hasselbladsstiftelsen