Projektledare: David Larsson

”Schematisk bild av Ångermanälven” – An expedition following the structures of water regulation in Ångermanälven” (2012)

”Jag ska genomföra och dokumentera en expedition utifrån en karta med titel ”Schematisk bild över Ångermanälven”. Kartan är från mitten av 1970-talet och beskriver utbyggnaden av vattenkraft samt vattenreglering i Ångermanälven samt de anslutande älvarna, Faxälven, Fjällsjöälven samt Åseleälven. Min farfar arbetade på vattenkraftbyggen i Ångermanälven och min far levde sina första år i olika temporära vattenkraftbyar där även min farmor arbetade som lärare. Historien om utbyggnaden av vattenkraft i de norrländska älvarna under 1940-50-60-talen är på detta sätt min privata släkthistoria men det är samtidigt en historia om uppbyggnaden av det moderna Sverige, industrin och välfärdsstaten.”

David Larsson© David Larsson