Projektledare: Sebastian Nordbeck 
Medsökande: Max Olofsson
“What’s that in the background?” (2012)

“What’s that in the background?” är ett bildbaserat forskningsprojekt som undersöker hur konst representeras i serier. Ändras konstverken i serierutornas bakgrunder i förhållande till trender och ismer i den verkliga konstvärlden? Eller har de olika serierna egna urskiljbara sätt att representera konst? Målet är att åskådliggöra fördomar mot konst och den allmänna uppfattningen om hur konst ser ut genom att visa på de olika sätt som konst återges i serier. Arkivuppbyggnaden kommer att ske genom öppna workshops i vardagsrumsstämning där deltagarna letar efter konstverk i seriernas bakgrunder. Detta material skannas och läggs upp på en projektblogg samt trycks i en bok.

http://www.whatsthatinthebackground.blogspot.com/

http://www.whatsthatinthebackground.blogspot.se/

Sebastian Nordbeck"What's that in the background?" (detail from instruction, wall painting) © Max Olofsson/Sebastian Nordbeck