1. ”Fotografen - en social fotohistoria” (2009)

Sex konstnärer ger sig i kast med hur det är att vara fotograf.

Medverkande: Sonia Hedstrand, Isabel Fogelklou, Oscar Furbacken, Carola Grahn, Leontine Arvidsson, Björn Larsson.

Ladda ned PDF
Mer info

2. "Institution - ett samtal med anonyma fotografer"

Boken Institution är ett resultat av ett konstnärligt utvecklingsprojekt på Kungl. Konsthögskolan där termen institutionsfotografi har varit navet i ett sökande efter osynliga fotografers arbeten.

Mer info

Sonia Hedstrand

© Sonia Hedstrand