Projektledare: Dominique Fleury
”From ”Mesopotälje” to Mor Gabriel” (2011)

”Från "Mesopotälje" till Mor Gabriel” är ett forskningsprojekt som inkluderar Syrianer/Assyrier som bor i Södertälje, vilket inofficielllt kallas "Mesopotälje". Genom en personlig historia tillhörande en ung syriansk man, Gabriel, utmynnar projektet i en kollektiv berättelse. Dominique och Gabriel kommer att besöka Mor Gabriel vilket är det äldsta aktiva Syrianortodoxa klostret i världen, samt en del av Gabriels historia. Projektet strävar efter att göra kopplingar på mytologiska såväl som politiska och poetiska plan.

ill_dominique_fleury