2015-03-16

KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE - KU

Konstnärligt utvecklingsarbete vid Kungl. Konsthögskolan täcker ett brett område då högskolans program och kurser inbegriper praktiska och teoretiska studier inom fri konst, arkitektur och restaureringskonst.

Behöriga att ansöka om 1-åriga eller 2-åriga KU-medel vid Kungl. Konsthögskolan är: anställda lärare, registrerade masterstudenter, studenter vid Mejan Arc, doktorander, projektstudenter, samt de gäststudenter och specialstudenter som studerar på avancerad nivå. Externa medsökande är tillåtna. Ansökan görs i slutet av året.

Forskningsprojekten ska vara tydligt formulerade och av intresse för Kungl. Konsthögskolan i relation till konstnärliga forskningsperspektiv. Projekten ska bidra med ny kunskap och insikter inom det konstnärliga fältet och vara möjliga att slutföra inom den specificerade tidsperioden.

KU-projekten bidrar  till utbildningarna vid högskolan genom utställningar, workshops, performance, föreläsningar och seminarier.

Urvalet av KU-projekt sker genom en förberedande diskussion inom högskolans Forskningsråd, som lämnar förslag till den beslutande Utbildnings- och forskningsnämnden.

Läs mer om enskilda KU-projekt i vänstermenyn.