The Utopian Image - Absolute and Incomplete
The Conditions of a Utopian Function in Art and Artist-Film.

”Projektet undersöker förutsättningarna för en utopisk funktion inom samtidskonsten och rörlig bild. Premissen är att vi på senare tid upplevt ett växande begär efter nya politiska och sociala visioner och scenarier. Frågeställningen är vilken roll konsten och rörlig bild kan spela i att experimentera och skissa sådana visioner. Projektet tar sin utgångspunkt i historiska utopier och förlorade framtider och potential. Den första delen fokuserar på en skola för dövblinda barn utanför Moskva på 60-talet och dess pedagogik, etablerad av filosofen Evald Iljenkov och baserad på en social, kulturhistorisk syn på medvetande och utveckling.”

Samarbete med Stockholms konstnärliga högskola/Lunds universitet.

Emanuel_bildArkiv bild, Fotograf okänd, Zagorsk Skolan, 1960-tal.