Society is a Workshop

"Vad händer när gränserna suddas ut mellan konstnär och publik, och relationen förändras på så sätt att åskådarna blir medskapare och en utställning eller performance-tillställning kan förstås som en form av forskning?

"Society as a Workshop" använder olika metoder som härstammar från flera av 1900-talets historiska modeller inom fri konst, teater och utbildning, och i vilka man lade tonvikt på ‘kreativitet’ och ‘lekfullhet’ som verktyg för individuell frigörelse från de till synes ‘icke-autentiska’ sociala relationerna som uppstår i hierarkiska institutionella strukturer.

Syftet med projektet är att hitta nya former för samverkan som står i en kritisk relation till de formella och informella institutionella strukturerna inom den samtida kunskapsekonomin."

(Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Konstnärliga forskarskolan/Lunds universitet)

Olivia_Plender_BFHp1small"Beyond Former Heaven - Part One, Physical", stillbild från video. Olivia Plender i samarbete med deltagare i programmet. Banff Centre, Kanada 2010.