Practices of the Essential In-Between

"Det konstnärliga forskningsprojektet, "Practices of the Essential In-Between", spekulerar om de minimala rumsliga och konceptuella verktyg som används för att utlösa och vägleda ett direkt publikt engagemang i det kollektiva eller delade skapandet av urbana rum. Genom att bygga på och vidareutveckla den praktik som etablerats av Ana Dzokic och Marc Neelen som utgör STEALTH.unlimited, ligger fokus på hur en arkitektonisk/konstnärlig praktik kan praktisera ett sådant förhållningssätt. Undersökningen berör de sammanhang där dessa verktyg är användbara, vad som skapar dem, och slutligen de former och metoder som en professionell praktik/er som denna efterforskning kan resultera i."

http://www.stealth.ultd.net/stealth/

(Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Konstnärliga forskarskolan/Lunds universitet)

Ana Dzokic

"De(monterat)" projekt vid Röda Sten, Göteborg, Sommaren 2011, © STEALTH.unlimited