Jenny Wiklund är arkitekt, konstnär och forskarstuderande. Hon arbetar med ett konstnärligt experimentellt forskningsprojekt som hämtar referenser från arkitektur, konst, medicin och medicinsk teknik som hon har utvecklat i interdisciplinärt samarbete mellan Kungl. Tekniska högskolan – Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad och KTH Medieteknik, Kungl. Konsthögskolan, Karolinska Universitetssjukhuset, Aarhus Arkitektskole, Danmark och curator Jan Åman. Projektet undersöker hur minnet och kroppen påverkar konstruerandet av identitet och hur identitet skapas och upprätthålls.

Kontakt: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den