A4-arket

Konstnären Emma Kihls forskningsprojekt “A4-arket”, finansierades av Vetenskapsrådet. I projektet undersöktes olika aspekter av A4-arket, såsom format, yta och historia. Den övergripande frågan var om arket som sådant bär med sig betydelser vilka styr användningen och som påverkar vad som uttrycks.

"A4-arket" presenterades vid Kungl. Biblioteket mellan 2 april-14 september 2013. Läs mer:

http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/2013/A4-arket---en-undersokning-av-vad-som-doljer-sig-i-det-mest-vardagliga/

Emma_Kihl_kuvert© Emma Kihl