Accommodating differences: Power, belonging and representation online

Karin Hansson är konstnär och doktorand vid Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Institutionen för Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet. Doktorandstudierna består av två konstprojekt som handlar om nya former av informations- och kommunikationsteknik. Syftet är ta reda på hur konstnärers praktik har påverkats av framförallt digitala teknologier. Målet är att förstå hur en kultur som konstvärlden anpassar sig till yttre förändringar, såsom ny teknik, samt att utveckla nya strategier för konst i det offentliga rummet. Arbetet är också en undersökning av konstutställningen som en kvalitativ forskningsmetod.

Karin Hanssons disputation hölls kl. 13.00 den 20 mars 2015 vid Stockholms universitet/DSV. Läs mer

http://temporaryart.org/karin

Asa_AB_Bild© "Potemkins Kulisser" Åsa Andersson-Broms 2012