Händelser, konflikter och transformationer (komplexa system)

Konstnären Peter Hagdahls forskningsprojekt, ”Händelser, konflikter och transformationer (komplexa system)”, finansierades av Vetenskapsrådet. Projektet syftade till att skapa ett konstnärligt verk, en konstruktion, med förmågan att på olika sätt detektera, reagera på, och transformeras beroende på olika yttre omständigheter. Forskningsprojektet avsåg att utveckla och undersöka metoder för informationsutvinning (data mining), sensortekniker samt interaktiv skulptur.

Läs mer: peterhagdahl.com

Peter_Hagdahl”Liquids (experiment no. 6, spilling)” © Peter Hagdahl