2015-04-23

KONSTNÄRLIG FORSKNING

Kungl. Konsthögskolan har arbetat med olika konstnärliga utvecklingsfrågor under hela sin mångåriga verksamhet. Sedan 2010 bedrivs även konstnärliga projekt på akademisk forskarnivå. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper och insikter om de processer, gestaltnings- samt formuleringsmöjligheter, som förekommer inom konst, arkitektur och restaureringskonst.

KU-projekten har ofta en öppen och experimentell karaktär medan de konstnärliga forskningsprojekten ställer högre krav på problemformulering och redovisning. Ett konstnärligt forskningsprojekt utgör en fokuserad period och möjlighet att fördjupa den konstnärliga erfarenheten genom ett avgränsat projekt som utvecklas i dialog med handledare, andra konstnärer och forskare m.fl.

Den konstnärliga doktorsexamen har sin grund i konstnärligt arbete och examineras genom ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt. Kungl. Konsthögskolan ingår med fem doktorander i den av Vetenskapsrådet finansierade nationella Konstnärliga forskarskolan/Lunds universitet. (www.konstnarligaforskarskolan.se) 2014 påbörjades även ett samarbete med Stockholms konstnärliga högskola rörande konstnärlig forskning och forskarutbildning i fri konst.

Vid Kungl. Konsthögskolan bedrivs också ett antal externfinansierade forskningsprojekt. I januari 2014 påbörjade Ellie Ga och Andjeas Ejiksson varsitt projekt som finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs mer om alla forskningsprojekten, se vänster meny under "Pågående" och ”Arkiv”.