2015-09-03

Kungl. Konsthögskolans nästa forskningsvecka hålls 21-27 januari 2016 och inkluderar konferensen "Philosophy in the Context of Art".

Mer information kommer att publiceras senare i höst.