Kungl. Konsthögskolan håller sedan 2011 en årlig forskningsvecka där avslutade KU-projekt presenteras tillsammans med in-progress presentationer gjorda av doktorander, Mejan Residents och övriga forskare samt inbjudna gäster.

Forskningsveckan_2015

Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka hålls 26-30 januari 2015.

Programmet kan laddas ner häroch är öppet för alla att delta i.
Ändring: Presentationen med GIDEONSSON/LONDRÉ och inbjuden gäst Monika Fagerholm börjar kl. 11.00 den 30 januari.

Om Forskningsveckan 2015 i Art & Education 2015-01-08.

Den franska filosofen Catherine Malabou öppnar forskningsveckan den 26 januari kl 16.00 med föreläsningen "Plasticity versus Inscription: A Change of Paradigm". Läs mer om föreläsningen här. Direkt efter föreläsningen följer MEJAN BAR och vernissage av en utställning på Galleri Mejan där konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras. Samma dag bjuder vi in till ÖPPNA ATELJÉER - studenter i fri konst håller sina ateljéer öppna under dagen för att presentera och diskutera sina arbeten med personer verksammainom konstfältet. Läs mer om ÖPPNA ATELJÉER här