2012-10-05

Under vecka 43 (22-26 oktober, 2012 ) riktar vi fokus mot konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Omkring 25 projekt presenteras i form av föreläsningar, seminarier, workshops och filmvisningar. 

Beata_Fransson Pågående och nyligen avslutade konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras och diskuteras:
· doktorander med pågående konstnärliga forskningsprojekt
· konstnärliga utvecklingsprojekt – KU (som är avsedda för att utveckla konstnärliga forskningsperspektiv och som bedrivs under en period av 2 år av högskolans lärare och studenter på avancerad nivå samt externa medsökande)
· Mejan Residentsprojekt (1-åriga konstnärliga forskningsprojekt)
· konstnärliga forskningsprojekt som bedrivs med medel från bl. a. Vetenskapsrådet

Dessutom kommer företrädare för konstnärlig forskning på konsthögskolor som Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Akademie der bildenden Künste i Wien samt Doctoral Research Programmes in Fine Art and Curating på Goldsmiths, University of London, att berätta om den forskning som pågår inom respektive konstnärliga forskningsmiljö.

Tre kvällsarrangemang anordnas i samarbete med Bio Rio, Centrum för fotografi, samt Moderna Museet.

Programmet kan hämtas här


Work in progress (Bild från fotoateljén, Ekenäs Museum Centre, EKTA) c-print, © Beata Fransson