Thinking Through Painting, Part 2.

Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White. Curator: Jonatan Habib Engqvist.

Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12.

Utställningen vill undersöka måleriet som ett sätt att tänka och att producera mening. Den intresserar sig för måleriets säregna växelverkan mellan å ena sidan begreppsbaserat språkligt tänkande, och å andra sidan ett förkroppsligat sätt att tänka genom material, rumslighet, varseblivning och måleriet som handling. Projektet har varit en pågående undersökning sedan 2009 och omfattat workshops, studiebesök, resor och möten och intervjuer med andra konstnärer som arbetar med måleri. Inför utställningen på Kungl. Konstakademien deltagarna frågat sig: Hur skulle du visualisera måleriet som ett sätt att tänka inom din konstnärliga praktik?

Mellan den 29 september och 4 oktober hängs utställningen om. En del verk försvinner och andra förändras eller tillkommer. I samband med del 2 släpps även boken Studio Talks –Thinking Through Painting den 4 oktober.

Boken innehåller samtal och beställda texter från de senaste 5 åren. Bidrag av: Kristina Bength, Lina Bjerneld, Jonna Bornemark, Thomas Broomé, Camilla Carlberg, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Thomas Elovsson, Jonatan Habib Engqvist, Jens Fänge, Marc Handelman, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Kristina Jansson, Jessica Kempe, Matts Leiderstam, Fredrik Liew, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, Magnus af Petersens, Malin Pettersson-Öberg, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Susanna Slöör, Wendy White och Johan Widén. Den är redigerad av: Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén och Sigrid Sandström och distribueras av Arvenius+Orefeus Publishing.

Viktiga datum och publikt program:
29 sep-4 oktober: STÄNGT FÖR OMHÄNGNING. Några verk försvinner, andra tillkommer eller förändras. Ett rum tillkommer.


4 oktober, kl. 12-16: Vernissage Thinking Through Painting, Part 2 och boksläpp
5 oktober, kl. 14: Publikt samtal med Marc Handelman
15 oktober, kl. 18: Generationstendenser. Gäster: Thomas Elovsson och Håkan Nilsson. Se också: http://kkh.se/index.php/sv/om-kkh/aktuellt/2381-thinking-through-painting-part-2
22 oktober, kl 18: Måleri och Narration. Gäster: Filippa Arrias och Kristina Jansson
29 oktober, kl 18: Perception, Intention & Resultat. Gäster: Sonja Larsson och Sophie Tottie

www.facebook.com/thinkingthroughpainting

www.konstakademien.se

David_ReedDavid Reed, Working drawing #617, p. 3, 2003-2011 (detail). Courtesy of the artist.