Välkommen på vernissage lördagen den 23 augusti kl.11-16 (invigning 13.00) på Konstakademin, Fredsgatan 12, Stockholm.

Thinking Through Painting Part 1

Medverkande: Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White, samt curator/teoretiker Jonatan Habib Engqvist.

Thinking Through Painting består av Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén och Sigrid Sandström:

”Vi vill undersöka måleriet som ett sätt att tänka och att producera mening. Vi intresserar oss för måleriets säregna växelverkan mellan å ena sidan begreppsbaserat språkligt tänkande, och å andra sidan ett förkroppsligat sätt att tänka genom material, rumslighet, varseblivning och måleriet som handling. Projektet har varit en pågående undersökning sedan 2009 och omfattat workshops, studiebesök, resor och möten och intervjuer med andra konstnärer som arbetar med måleri. I samband med utställningen publiceras även en bok. ”

Inför utställningen på Konstakademien har de ställt sig själva och de tre inbjudna amerikanska konstnärerna frågan: Hur skulle du visualisera måleriet som ett sätt att tänka inom din konstnärliga praktik? How would you visualize painting as a mode of thinking within your practice?

Utställningen är uppdelad i två perioder. Efter den första perioden görs en omhängning och utställningen förändras.

Boken 
I boken Studio Talks – Thinking Through Painting 2009-2014 har gruppen transkriberat, översatt och redigerat långa samtal mellan gruppen och flera av de konstnärer, teoretiker och andra kollegor som vi träffat under de senaste fyra åren. Bland andra har de talat med: Fredrik Liew, Kristina Jansson, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Susanna Slöör och Wendy White. Den innehåller även essäer från bland andra filosoferna Jonna Bornemark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen och Marcia Sá Cavalcante Schuback. Boken är inte enbart en dokumentation av Thinking Through Painting utan projektets nav, omkring vilket utställningen och publika samtal aktiveras. 
Boken lanseras under utställningsperioden och kommer även alstra ett antal seminarier och föreläsningar under utställningsperioden, däribland konstnärssamtal och en improviserad föreläsning om improvisation med den franska filosofen Jean-Luc Nancy.

Kristina Bength, www.kristinabength.se 
Marc Handelman, www.marchandelman.com 
David Reed, www.davidreedstudio.com 
Jan Rydén, www.janryden.com 
Sigrid Sandström, www.sigridsandstrom.com 
Wendy White, www.wendywhite.net

Projektet har möjliggjorts genom generöst stöd från Kungl. Akademien för de fria konsterna, Konstakademien, Kungl. Konsthögskolan (KU-medel), Stiftelsen Framtiden, Stiftelsen Helge Ax:son Johnson, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Stockholm Stad.

För mer information eller bilder, kontakta Jonatan Habib Engqvist, jonatan[at]philosophy.se

https://www.facebook.com/thinkingthroughpainting

David_ReedDavid Reed, Working drawing #617, p. 3, 2003-2011 (detail). Courtesy of the artist.

Program:

23 augusti 2014 kl. 11-16 
Vernissage - Thinking Through Painting, part 1

24 augusti 2014 kl. 14.00
Öppen föreläsning med Wendy White (på engelska)

5 september 2014 kl. 17-21
En kväll om improvisation med den franske filosofen Jean-Luc Nancy (på engelska). Samt en efterföljande improviserad konsert med Jean-Luc Nancy (röst), Jesper Eriksson (saxofon), Peter Schuback (cello), Kristoffer Linder (slagverk), Davor Kajfes (piano).

4 oktober 2014 kl. 11-16
Vernissage - Thinking Through Painting, part 2 och boksläpp

5 oktober 2014 kl. 14
Öppen föreläsning med Marc Handelman (på engelska)

Onsdag 15, 22 och 29 oktober 2014 kl. 18. 

Öppna föreläsningar, mer information kommer.