2014-06-13

Antagningen är klar för de två tidigare utlysta forskarutbildningsplatserna i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan.

Utlysningen och antagningen har gjorts i samarbete med Konstnärliga forskarskolan/Lunds universitet samt Stockholms konstnärliga högskola.

Totalt 151 fullständiga ansökningar inkom.

De antagna doktoranderna är konstnärerna Emanuel Almborg och Melanie Gilligan.

Studierna och doktorandanställningarna påbörjas den 1 september 2014.


SKH_KKH_loggor