Goldin+Senneby
Passive Liquidity Provider

Ett praktikbaserat PhD seminarium (75%) med Jo Randerson (dramatiker), Mark Jeary (skådespelare), Claes-Henrik Julander (strategisk investerare), Ybodon (datavetare).

Presenteras i samarbete med Something You Should Know: Artistes et Producteurs, Paris.

Inbjudan
3-PassiveLiquidityProvider-W-sm-1Goldin+Senneby, "Passive Liquidity Provider" med Claes-Henrik Julander (strategisk investerare), 2013.
Foto: Karin Alfredsson